Herroepingsbeleid

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen via het herroepingsformulier. Het formulier graag volledig invullen en via de mail naar ons sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken (14 dagen).

Gevolgen van de herroeping:

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je aangetoond hebt dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Let op! Er kan waardevermindering in rekening worden gebracht als het gevolg van een slechte behandeling van planten.


De directe kosten (PostNL pakkettarief Nederland) van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening. Als je van het herroepingsrecht gebruik wilt maken, wordt van je verwacht dat je het product met alle toebehoren en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking aan ons retourneert. Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die het pakket tijdens het retour sturen kan oplopen.


Retouradres:
Mijn STEK
Van der Biltlaan 2
4421BC Kapelle

Let op! Bloeiende planten waar de kans op snelle bederving groter is dan bij groene kamerplanten zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht.